Figuratieve werken
Vanuit mijn innerlijke noodzaak ontstaan mijn figuratieve werken. Mijn kunstenaarsziel 'verplicht' mij om te voldoen aan mijn eigen regels :
  • Het eigene tot uitdrukking kunnen brengen
  • Bij 'opdrachten' nog altijd het eigene tot uidrukking kunnen brengen
Mijn schilderijen zijn gebaseerd op kleur. Kleur is een middel om direct invloed uit te oefenen op de ziel. Zo ervaart men koude en warme kleuren. Kleuren zijn krachtig, ik wil ze in mijn schilderijen laten voelen waardoor het werk een innerlijke klankwaarde krijgt.